[plovdiv.pm]::[групата]-[график]-[кодът]-[въпроси]-[връзки]-[english]

Този сайт е и ще остане в състояние на постоянно изграждане! Благодаря, че ни посетихте - очакваме ви отново!


Plovdiv.pm::About

Идеята за образуването на пловдивската група дойде след като един от основателите й отново се изгуби сред прекрасния свят на Мрежата и по-конкретно из сайтовете посветени на Perl. Поредното посещение на адрес www.pm.org предизвика познати чуства - възхищение, завист и самота. Възхищение към енергичността с която щастливите маниаци по света се обединяват около любимата си идея, към жизнеутвърждаващия хаос от идеи и начинания, породен от обединените усилия на толкова много хора, работещи в името на една Идея. И завист. Благородна, но все пак завист. И самота, изолираност - усещане, че въпреки усилията си оставаш в страни от общността и си лишен от нейната подкрепа. Да участваш в многообразния живот на световната Perl общност е прекрасно - но все пак не можеш да срещнеш на бира стотиците си интернет-приятели, няма как просто да вдигнеш телефона в момент на засечка, когато всичко изглежда така объркано и неуправляемо в кода ти, и да получиш дружески тласък от други, за да продължиш напред. Или да споделиш умопомрачаващата радост от пробива с някой, в секундата, в която те е осенило прозрението. Да пишеш за това имейл е нелепо - написано, фиксирано и застинало в епистоларна форма - вече не е същото... Как да не завиждаш на милионите от пръснатите по света групи за всичко това? Следователно имаше проблем. И Perl Mongers Пловдив се роди като естественото и единственото възможно решение! Сега ни остава по-трудното - да осмислим идеята и полезността на групата, да намерим пътя й сред необятните възможности, които й се предлагат. Но вече не сме сами и изолирани. Имаме рамо - а заедно няма начин да се провалим, можем единствено да успеем - защото Perl е Идея на Успеха и гаранция за жизнеспособност сам по себе си! Останалото е работа. А работата с Perl е удоволствие. Нашия свят е в нашите ръце!